Oskar Furst

10-03-2000 (lat 20)
Bydgoszcz
Polska
Pomocnik