4 - 2

 

 

6' gol_karny Adam Nagórski (Vineta Wolin)
11' asysta Adrian Nagórski (Vineta Wolin)
11' gol_akcja Kacper Wittbrodt (Vineta Wolin)
23' zolta_kartka Krzysztof Wicki (KS Chwaszczyno)
24' zolta_kartka Kacper Wittbrodt (Vineta Wolin)
27' asysta Adrian Solczak (KS Chwaszczyno)
27' gol_akcja Krzysztof Wicki (KS Chwaszczyno)
41' zolta_kartka Błażej Niciński (KS Chwaszczyno)
50' zolta_kartka Radosław Robakowski (KS Chwaszczyno)
55' zolta_kartka Marek Niewiada (Vineta Wolin)
56' gol_sam Patryk Kamola (KS Chwaszczyno)
58' zmiana_zejscie Radosław Roeske (KS Chwaszczyno)
58' zmiana_wejscie Paweł Rasmus (KS Chwaszczyno)
60' zmiana_zejscie Krzysztof Wicki (KS Chwaszczyno)
60' zmiana_wejscie Arkadiusz Gieraszek (KS Chwaszczyno)
68' asysta Łukasz Kowalski (KS Chwaszczyno)
68' gol_akcja Damian Kugiel (KS Chwaszczyno)
69' zmiana_zejscie Arkadiusz Byczkowski (KS Chwaszczyno)
69' zmiana_wejscie Przemysław Duda (KS Chwaszczyno)
74' zmiana_zejscie Maksymilian Hebel (KS Chwaszczyno)
74' zmiana_wejscie Patrick Kaliś (KS Chwaszczyno)
76' zmiana_zejscie Kacper Wittbrodt (Vineta Wolin)
76' zmiana_wejscie Jakub Hilicki (Vineta Wolin)
90' zmiana_wejscie Adrian Krzywicki (Vineta Wolin)
90' zolta_kartka Błażej Niciński (KS Chwaszczyno)
90' czerwona_kartka Błażej Niciński (KS Chwaszczyno)
90' czerwona_kartka Radosław Robakowski (KS Chwaszczyno)
90' zmiana_zejscie Adam Nagórski (Vineta Wolin)
90' gol_karny Bartosz Ława (Vineta Wolin)
90' zolta_kartka Radosław Robakowski (KS Chwaszczyno)
90' zolta_kartka Dawid Jeż (Vineta Wolin)